Wassfelt toolbox

GRAFISKT
HANTVERK

Dummyshop

Det finns ett stort behov av dummies för konsumentvaruförpackningar. Producenten vill gärna veta om en ny förpackning eller ny design på gammal förpackning kommer att uppfattas positivt av marknaden innan man sätter igång massproduktionen. För att ta reda på det låter man en testpanel yttra sig. Självfallet är det då lämpligt att ha en realistisk förpackning att visa upp och det är där vi kommer in i bilden. Efter anvisning från designern framställer vi en, eller flera förpackningar i rätt färger och former. I andra sammanhang behövs dummies till reklamfotografering eller TV-inspelning för att lansera en ny produkt och då är kraven mycket stora på skärpa och stringens på det som skall fotograferas.

 

Fler exempel på förpackningsdummys.