Wassfelt toolbox

GRAFISKT
HANTVERK

PMS Provtryck.

I många fall räcker det inte med att ta ut solida färger ur en guide och klistra små lappar på originalet, eller att färgen ser bra ut på en skärm, på en annan skärm ser det kanske helt annorlunda ut. Man vill gärna se hur det hela ser ut i fysisk form med helt korrekta färger innan tryckprocessen kör igång. En färglikare helt enkelt för tryckeriet att rätta sig efter. Inte minst är det viktigt om trycket skall äga rum utomlands.

Vi kan utföra provtryck manuellt eller i skrivare, på en mängd olika material från papper till vit eller transparent vinyl. Arbetar vi manuellt använder vi flytande färger och kan blanda i princip vilka kulörer som helst, även metallic och pearl, och vi får fram ett stort djup och lyster.